Pattaya
Directory: ที่เที่ยวพัทยา คลีนิคทำฟัน โรงแรม คลับ ผับ บาร์ ร้านอาหาร แหล่งช๊อปปิ้ง
 

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด รับสมัครหัวหน้าแผนกจัดซื้อ 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานการวางแผนและดำเนินการสั่งซื้อ บริหารทีมงานจัดซื้อ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบงานฝ่ายจัดซื้อด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยราคาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท
 • สื่อสารและประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายจัดซื้อให้เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดความถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 •  คัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายจัดซื้อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับผิดชอบดูแลเอกสารการซื้อ และจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 10 ปี ขึ้นไปและเคยผ่านงานด้านจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีประสบการณ์จัดซื้อด้านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการวางแผน มีไหวพริบ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การติดตามงาน การประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ขยันอดทนและมีความซื่อสัตย์
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับทำงานทางด้านจัดซื้อ
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ และอาหารปลอดภัย เช่น GMP, ISO9001:2008 เป็นต้น
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลิกภาพดี

การติดต่อ:
บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด
49/42 หมู่5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 20230
ติดต่อ แผนกบุคคล Tel:081-996-8945
Website: www.exoticfoodthailand.com


ลงประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2555  
ที่พักรายเดือน จ.ชลบุรีตำแหน่งงานว่างล่าสุด
 
 
    Pattaya City   Pattaya Music Festival   Amazing Thailand    Tourism Authority of Thailand    Page Space    ChonHub
 
 
© 2008 - 2012 พัทยาคอนเชียส - ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวพัทยา
ติดต่อ: info@pattayaconcierge.com, pattayaconcierge@gmail.com