Pattaya
Pattaya Transportation Image
Directory: ที่เที่ยวพัทยา คลีนิคทำฟัน โรงแรม คลับ ผับ บาร์ ร้านอาหาร แหล่งช๊อปปิ้ง
 

เมืองพัทยากับการเดินทาง

ไปพัทยาและเที่ยวรอบ ๆ เมืองอย่างไร

ข้อมูลทั่วไปของการเดินทาง

 
เมืองพัทยากับการเดินทางยังคงเป็นอะไรที่สำคัญมาก ๆ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองทะเลของภาคตะวันออกแห่งนี้ แต่กระนั้นแล้วคำว่าการเดินทางนั้นยังครอบคลุมไปถึงหลาย ๆ สถานการณ์ กลุ่มคนบางกลุ่มอาจจะอยากรู้ว่าจะมาเมืองพัทยายังไงดี ในขณะที่บางกลุ่มอยากรู้ว่า ถ้าต้องมาอยู่เมืองพัทยาแล้วจะเดินทางไปรอบ ๆ เมืองได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกรณีรถประจำทางหรือรถส่วนบุคคล

และเพราะว่าขอบเขตนั้นไม่ค่อยชัดเจน ทางเราจึงได้ทำการแบ่งเนื้อหาส่วนนี้ออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ คือ การเดินทางมาเมืองพัทยา การเดินทางภายในเมืองพัทยา และเรื่องของรถส่วนบุคคลในเมืองพัทยา ซึ่งคุณสามารถเลือกได้จากหัวข้อย่อยด้านล่าง (ข้อมูลการเดินทางจากเมืองพัทยาไปกรุงเทพ และสถานีรถประจำทางเมืองพัทยาได้ถูกเพิ่มขึ้นมาแล้ว)
 
     
Going to Pattaya Getting around Pattaya private transportation at Pattaya

การเดินทางไปพัทยา

ในส่วนนี้ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับว่า เราสามารถเดินทางมาพัทยาได้จากทางไหนบ้าง อย่างเช่นว่า ขับรถมเอง นั่งรถบัส รถแท็รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้น ... อ่านเพิ่ม

การเดินทางรอบ ๆ พัทยา

แต่ถ้าคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางภายในเมืองพัทยาแล้วล่ะก็ ส่วนนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีข้อมูลของรถที่เดินทางไปรอบ ๆ ได้ แต่ที่จริงก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับที่อื่น ๆ มากนัก ... อ่านเพิ่ม

พาหนะส่วนบุคคลในเมืองพัทยา

แต่ถ้าคุณกำลังอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของการขับรถส่วนตัว เช่น การเช่ารถ การทำใบขับขี่ ก็อ่านที่ส่วนนี้ได้เลย แต่ที่จริงแล้วในส่วนของข้อมูลทั่วไป ก็จะคล้าย ๆ กับที่อื่น ๆ ... อ่านเพิ่ม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
ท่องเที่ยว พัทยา
พัทยาผับ
 
 
ประกาศสินค้า บริการ และข่าวสาร ล่าสุด
ดูประกาศทั้งหมด (รวมถึงฝากประกาศ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
    Pattaya City   Pattaya Music Festival   Amazing Thailand    Tourism Authority of Thailand    Page Space    ChonHub
 
 
© 2008 - 2012 พัทยาคอนเชียส - ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวพัทยา
ติดต่อ: info@pattayaconcierge.com, pattayaconcierge@gmail.com