Pattaya
 
 

อำเภอพานทอง

อำเภออุตสาหกรรม ประจำจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลทั่วไป

 

ความเป็นมาของอำเภอพานทอง

ความสำคัญของอำเภอพานทองนั้น สืบย้อนไปเมื่อครั้งหลังกรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายแก่พม่า และได้รับการกอบกู้คืนมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ทรงนำทหาร และกวาดต้อนผู้คนตามรายทางจากอยุธยา มาตั้งเมืองและตั้งค่ายทหารชั่วคราวที่ตำบลโป่งตามุข เรียกว่าเมืองโป่งตามุข เป็นเมืองที่คุมหัวเมืองชายทะเล มีตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณวัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงษ์ ที่อยู่ทางใต้ของอำเภอพานทองในปัจจุบัน ส่วนที่มาของชื่ออำเภอพานทองนั้น มาจากพรานป่าคนหนึ่งชื่อทอง เป็นชาวอยุธยาที่พาครอบครัวอพยพหนีพม่ามาในครั้งนั้น มาสร้างภูมิลำเนาใหม่ริมคลองที่แยกจากบางปะกง (คือคลองพานทองในปัจจุบัน) และทำหน้าที่เป็นผู้สืบข่าวข้าศึกถวายสมเด็จพระเจ้าตากสิน รวมทั้งเข้าร่วมกอบกู้เอกราชกลับคืนมาพร้อมพระองค์ เมื่อเสร็จศึกสงคราม นายทองได้กลับมาสร้างวัดและตั้งชื่อว่า "วัดพรานทอง" ชาวบ้านแถบนั้นจึงได้เรียกหมู่บ้านนั้นว่า "หมู่บ้านพรานทอง" ต่อมาชื่อได้กลายเป็น "บ้านพานทอง" และ "วัดพานทอง"

หลังจากนั้น เมื่อมีประชากรในชุมชนเพิ่มขึ้น หน้าน้ำผลผลิตที่ได้จากอำเภอพนัสนิคม ถูกขนส่งมาทางเรือผ่านคลองธรรมชาติจากอำเภอพนัสนิคม ผ่านหมู่บ้านท่าตะกูด หมู่บ้านพานทอง หมู่บ้านเก่า จนไปออกที่แม่น้ำบางปะกง บ้านท่าตะกูดกลายเป็นจุดพักขนถ่ายซื้อขายสินค้าที่สำคัญ (ซึ่งคำว่า "ตะกูด" ก็มาจากชื่อเรียก ล้อเลื่อนที่มีขนาดเล็กกว่าเกวียน ที่ชาวบ้านใช้ขนสินค้านั่นเอง) ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่เป็น "อำเภอพานทอง"

สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอพานทอง
- การทำทองโบราณในเขตอำเภอพานทอง ถือเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ดังคำขวัญของอำเภอที่ว่า "ศิลปช่างทอง" เป็นการทำทองโดยฝีมือช่างอันปราณีตงดงาม ลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เช่นลายก้ามกุ้ง ลายลูกฆ้อง ลายฝักแค หรือลวดลายที่ออกแบบขึ้นมาใหม่เช่น ลายกระดุมทอง ลายประคำโปร่ง การทำทองมีทั้งทองรูปพรรณ เช่นสร้อยคอ แหวน กำไล และทำเป็นสิ่งประดิษฐ์จากทองคำคุณภาพเช่น ตลับทอง ช้อน ชุดกาน้ำ ตระกร้า เข็มขัด ร้านทองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่คือร้านทองพานทอง (เจ๊ไน้) และร้านทองรุ่งสีทอง (แม่เกียว)
ร้านทองพานทอง (เจ๊ไน้) 59/1 หมู่4 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 (โทร 0 3845 1888)
ร้านทองรุ่งสีทอง (แม่เกียว) 64 หมู่ 7 ตลาดเก่าพานทอง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 (โทร 0 3845 1069, 0 3874 0126)

- การเผาอิฐมอญ (หรือบางทีเรียกว่าอิฐแดง) เป็นที่เลื่องลือกันว่ามีความแข็งแกร่งทนทาน มีคุณภาพ สมกับคำขวัญอีกคำของอำเภอที่ว่าเป็น "เมืองอิฐแกร่ง" โดยกรรมวิธีการเผาอิฐที่ไม่เหมือนใคร เพราะใช้เตาเผาอิฐที่ใช้ความร้อนสูงขนาดใหญ่ สูงประมาณตึกสามชั้น เผาได้ครั้งละมากๆ เป็นแสนๆ ก้อน โรงอิฐมีอยู่หลายโรง ตั้งอยู่บนถนนสุขประยูร จนเกือบถึงตลาดพานทอง

อำเภอพานทอง เดิมชื่อบ้านท่าตะกูด ขึ้นอยู่กับอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชลบุรี โดยพื้นที่บางส่วนของอำเภอ ยังอยู่ในโซนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอีกด้วย (พื้นที่อมตะนครเป็นส่วนของนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื่้นที่กว่า 18,000 ไร่ (ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมอำเภอเมือง และอำเภอพานทอง) อีกทั้งในปัจจุบัน อมตะนครยังมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่ ออกไปทางด้านตะวันออกอีก นั่นหมายความว่า เขตอำเภอพานทอง จะกลายเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครด้วย

โรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอพานทอง
อำเภอพานทองมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ในตำบลต่างๆ เช่น ตำบลมาบโป่ง 21 แห่ง ตำบลหนองตำลึง 11 แห่ง ตำบลหนองหงษ์ 13 แห่ง และอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.พานทองอีก 16 แห่ง

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นแอ่งคล้ายท้องกระทะ มีลำคลองธรรมชาติผ่านจากอำเภอพนัสนิคมทางทิศตะวันออกไปยังตำบลบ้านเก่าทางตะวันตกของอำเภอพานทอง ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพหลักของคนในอำเภอนี้จึงเป็นการทำเกษตรกรรม และเนื่องจากอำเภอพานทองมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม ทำให้อาชีพของชาวบ้านบางส่วนรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมเช่น สบู่ แชมพูสระผม เทียนหอม ดอกไม้จันทน์ หากต้องการรู้ว่าอำเภอพานทองว่ามีอะไรเด่นๆ ดีๆ คงต้องมาดูกันที่คำขวัญอำเภอ คือ "เมืองอิฐแกร่ง แหล่งเกษตร เขตอุตสาหกรรม คุณธรรมหมอพระ ศิลปช่างทอง"

ข้อมูลทั่วไป อำเภอพานทอง
ตัวอำเภอพานทอง มีระยะห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 173.037 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อกับส่วนอื่นๆ ได้แก่
- ทิศเหนือ           ติดต่อกับ อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ 3 ตำบลคือ หน้าพระธาตุ บ้านเชิด และหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- ทิศใต้               ติดต่อกับ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีี

อำเภอพานทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล ได้แก่

ชื่อตำบล
- ตำบลพานทอง - ตำบลหนองกะขะ
- ตำบลหนองหงษ์  - ตำบลหนองตำลึง
- ตำบลโคกขี้หนอน - ตำบลบ้านเก่า
- ตำบลหน้าประดู่ - ตำบลบางนาง
- ตำบลเกาะลอย - ตำบลบางหัก
- ตำบลมาบโป่ง  


วัดสำคัญๆ ของชาวพานทอง

-วัดใหม่ยุคคลราษฎร์สามัคคี (วัดหนองฝาแฝด) 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 หนองฝาแฝด ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ดังคำขวัญของอำเภอพานทองที่ว่า "คุณธรรมหมอพระ" เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระให้การรักษาโรค ด้วยวิธี "นวดด้วยเท้า"แบบโบราณ และไม่เก็บค่ารักษาและค่ายาใดๆ ทั้งสิ้น

การนวดด้วยเท้า เป็นการให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต โดยผู้ป่วยไม่มีบาดแผลสด หรือแผลเปิด ใช้วิธีการนวดและเหยียบด้วยส้นเท้าลงบนบริเวณที่ต้องการรักษาเช่นแขนขา ลำตัว วิธีการรักษาจะมีพระภิกษุและลูกศิษย์ใช้เท้าจุ่มตัวยา คือน้ำมันมะพร้าวผสมสมุนไพรโบราณตั้งไฟอ่อนๆ จากนั้นใช้ส้นเท้าจุ่มน้ำมันนวดคลึงบริเวณบาดเจ็บ เมื่อน้ำมันเย็น ก็เอาเท้าจุ่มน้ำมันมานวดใหม่อีก ทำ 1 ชั่วโมง วันละครั้ง หากมีอาการมาก ก็จะต้องนวดติดต่อกัน 20-30 วัน หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น

การรักษาด้วยวิธีโบราณนี้เป็นความคิดริเริ่มของพระครูวรเวชวิศาล สุวณโณ เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบิดา ท่านได้นำมารักษากับผู้คนทั่วไปโดยไม่เก็บค่ารักษาหรือค่ายาใดๆ ทั้งสิ้น มีเพียงแค่ค่าบูชาครูบาอาจารย์ สำหรับนวดน้ำมันค่าบูชาครู 1 สลึง และเข้าเฝือกค่าบูชาครู 2 สลึง หากผู้ที่ต้องทำการรักษาแบบต่อเนื่อง ทางวัดก็มีที่พักเป็นโรงเรือน 2 หลัง หลังหนึ่งสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูก และอีกหลังหนึ่งสำหรับผู้ป่วยอัมพาต โดยเก็บค่าที่พัก 2 บาทต่อวัน เป็นค่าน้ำกับค่าไฟ

-วัดชลธีบุญญาวาส (วัดบางหัก) 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 75 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดคลองบางอ้อมใหญ่ ที่แยกจากแม่น้ำบางปะกง เป็นวัดที่มีอุโบสถสวยงามแบบลายไทยดั้งเดิม 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ที่ว่าการอำเภอพานทอง หมู่ 4 ถนนพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
0 3845 1110, 0 3845 1982
โรงพยาบาลพานทอง 1/10 หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3845 1470-2, 0 3845 2412-5
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง เบอร์โทร 038-445012
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพานทอง เบอร์โทร 038-443710
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพานทอง 89 หมู่ 4 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
เบอร์โทร 038-451112, 038-451977   โทรสาร 038-451978
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพานทอง เบอร์โทร 038-452001, 0 89244 1412
ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง เบอร์โทร 038-451119
สถานีดับเพลิงอำเภอพานทอง เบอร์โทร 038-451199
ธนาคารสาขาพานทอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงเทพ ที่อยู่: 83 หมู่ 4 ถนนสายพานทอง-ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3845 1783-4
ธนาคารกสิกรไทย ที่อยู่: 87/5-6 หมู่ 4 ถนนสายพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3845 2791-5
ธนาคารกรุงไทย ที่อยู่: 83 หมู่ 4 ถนนสายพานทอง-ชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3845 1783-4, 0 3845 1185
ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่อยู่: 28/1 หมู่ 10 ถนนสายพานทอง-หัวไผ่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3874 0434-7
ธนาคารออมสิน ที่อยู่: 85/10 หมู่ 4 หน้าอำเภอ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3845 1115, 0 3845 1457, 0 3845 1976
ธนาคาร ธกส. ที่อยู่: 30 หมู่ 4 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3874 0389-91

 

โรงเรียนในอำเภอพานทอง การติดต่อ
โรงเรียนพานทอง ที่อยูู่: 63/3 สุขประยูร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3820 6000
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ที่อยู่: 124 หมู่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3845 2305
วิทยาลัยการอาชีพพานทอง ที่อยู่: 37 หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3844 7241
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร: 0 3820 6081
ร้านอาหารและร้านค้าที่มีชื่อเสียง
บ้านลุงผิน
เป็นร้านอาหารที่มีพื้่นที่กว้างขวาง แบ่งเป็นหลายส่วน ด้านนอกสามารถนั่งบริเวณซุ้มเรือนไม้ รับลมธรรมชาติ และชื่นชมกับสวนของร้านที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาหารในร้านมีทั้งเมนูอาหารอีสานประเภทส้มตำ น้ำตก คอหมูย่าง อาหารไทยและอาหารทะเลอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย เช่นกุ้งแช่น้ำปลา ปลากระพงทอดน้ำปลา หอยเชลล์อบเนย เป็นต้น

Show Image Gallery
ร้านเฮียจู๊ด
ร้านเฮียจู๊ด เป็นร้านที่เป็นที่นิยมในพานทอง เพราะว่ามีความหลากหลายให้เลือกสรรค์ แต่สิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุด ดูเหมือนจะเป็นเป็ด เพราะเดิมทีร้านนี้เริ่มจากการขายเป็ดเป็นหลัก ที่สำคัญเป็นร้านที่ราคาไม่แพง อีกทั้งยังมีเป็ดเป็นชิ้น ๆ หลายชิ้นน่ากินมากกว่าหลาย ๆ ร้านที่ให้ข้่าวเยอะแทนเป็ดเป็นไหน ๆ

Show Image Gallery
ร้านอั่งเปา
ร้านอั่งเปา ร้านเบเกอร์รี่ชื่อดังย่านพานทอง ซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่คนท้องถิ่น และพนักงานที่มาทำงานในนิคมอมตะนคร (เพราะมีการซื้อกลับไปฝากครอบครัวกันเป็นว่าเล่น) หากคุณยังไม่เคยแวะซื้อกลับไปชิมละก็ คงถึงเวลาแล้วที่คุณต้องลอง (เมนูยอดนิยมที่สุดเป็นเค้กมะพร้าวใบเตย แต่ร้านนี้ไม่มีที่นั่งรับประทานที่ร้านนะ มีแต่ซื้อกลับอย่างเดียว)

Show Image Gallery

แผนที่พานทอง ชลบุรี

Advertisements

 
 
ประกาศสินค้า บริการ และข่าวสาร ล่าสุด
ดูประกาศทั้งหมด (รวมถึงฝากประกาศ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ส่วนของการแสดงความคิดเห็น

 
 

เพิ่มความคิดเห็นสำหรับเพจนี้

ชื่อ*:
อีเมล์:
(ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)
รายละเอียด:
กรอกตัวอักษรที่เห็น:
   
 
  * ความคิดเห็นจะถูกตรวจสอบความเหมาะสมก่อนถูกนำมาแสดง
 
    Pattaya City   Pattaya Music Festival   Amazing Thailand    Tourism Authority of Thailand    Page Space    ChonHub
 
 
© 2008 - 2012 พัทยาคอนเชียส - ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวพัทยา
ติดต่อ: info@pattayaconcierge.com, pattayaconcierge@gmail.com